Zde si můžete zakoupit doplnění nahrávání hovorů v telefonech Samsung.  Za předpokladu, že se s námi na této úpravě předem domluvíte.

Před zakoupením této služby, nám nejdříve napište jakou verzi (Verze Základního Pásma) má váš telefon. Najdete (Menu- Nastaveni- O telefonu- Informace o software- Verze základního pásma).

Na základě této informace si nejdříve potvrdíme, zda půjde úprava provést a jak cenově přiřadit, pokud si nebudete jisti.

Na provedení úpravy, musí být telefon u nás.

Zobrazuji všechny 4 výsledky